Instant Utopia: Ontwikkelingsvisie Polaroid terrein Enschede

image267-01

Instant Utopia maakt gebruik van wat er is. Het uitgangspunt van de Polaroid performance factory is het ontwikkelen van potentie. Ook voor de ruimtelijke ontwikkeling van het terrein wordt dit principe ingezet om alle kwaliteiten van de plek te laten groeien tot een opwindend geheel.

bliq_instant_utopia_gebouw_zuid

Het merk en identiteit van Polaroid is opgevat als een sterke drager van het project dat aanspreekt bij de ambitie en doelgroep van het terrein. De geest van Polaroid komt terug in de vorm van een citaat van Edwin Land, de uitvinder van de instantcamera: ‘Alle problemen kunnen worden opgelost met wat er in de omringende ruimte aanwezig is’.

Door deze aanwezige bouwstenen zodanig te herschikken kunnen verrassende nieuwe ingrepen plaatsvinden. Het plan is voorbereid om zowel commerciële en alternatieve ontwikkelingen te kunnen dragen, die zich elk in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.

bliq_instant_utopia_stedenbouwkundige uitgangspunten

De ontwikkelbenadering van het terrein en gebouw zijn identiek. Kwaliteiten die momenteel onzichtbaar blijven worden gekoesterd en uitvergroot. Structurele knelpunten worden door kleinschalige reparaties verbeterd. Een heldere voorstelling van prioriteiten maakt een onmiddellijke uitvoering mogelijk, maar laat voldoende ruimte voor een gefaseerde ontwikkeling.

bliq_instant_utopia_transfromaties

Het ontwerpteam bestond uit Olivier Vet, Artur Borejszo, Nobuki Ogasahara, Aleksandar Hrib, Janneke Earl en Veronika Kommova.