Bosvilla

De opdrachtgevers wilden een eerste inzicht in de mogelijkheden van een kavel en vroegen me een verkennende schets te maken voor een vrijstaande woning in een kleinschalige verkaveling. Ze waren gecharmeerd van verschillende bouwstijlen. In een maatwerk ontwerp kunnen deze stijlen zich gaan vermengen tot een passend geheel dat goed aansluit bij het bestaande stedenbouwkundige ensemble. De kracht van goede architectuur zit daarbij niet alleen in een passende stijl, maar ook in de juiste verhouding, volumetrische opbouw en materiaalgebruik.