Bouwkostenbegroting

Goede financiële onderbouwing is een goed begin van elk project.

Een belangrijk uitgangspunt in mijn ontwerp aanpak is het beheersen van de financiële controle over een bouwproject. Onaangename verassingen worden op deze manier voorkomen.

Bouwkosten zijn een belangrijk onderdeel van het bouwproces, maar worden vaak te laat aangehaald. Ik geef u al in een vroeg stadium inzicht in de totale bouwsom.

Dit geldt ook voor het ontwerp tarief. Een goed ontwerp is maatwerk en kost tijd en is daarmee ook een relevante kostenpost in het bouwproject. Om zoveel mogelijk inzicht te geven werk ik waar mogelijk op basis van vaste tarieven voor zowel ontwerp- als tekenwerk. Hierdoor heeft u vooraf een realistisch beeld wat het ontwerp gaat kosten. Afwijkingen en overschrijdingen worden vooraf duidelijk toegelicht en uitgezet tegen de meerwaarde voor het project. Wilt u in een verkennende fase een overzicht van de tarieven voor uw bouwproject, dan stuur ik u deze graag toe.

Neem hiervoor vrijblijvend contact op via 06 18983080 of per mail.
.