Driespoort winkelcentrum Deinze

bliq_maxwan_driespoort_deinze_hoek

Als projectleider van Maxwan werkte Olivier aan de stedenbouwkundige uitgangspunten en bouwvolumes van een nieuw op te richten winkelcentrum in Deinze (BE).

De uitdaging van Driespoort was om de schaalvoordelen van een baanwinkel (winkel langs de provinciale weg) in te passen in een binnenstedelijke context. Dit vraagt een nauwkeurige en doordachte visie over routing, parkeren en afstemming van de bouwvolumes en signing op de schaal van de omgeving.

In samenwerking met Martijn Anhalt (Maxwan) en architect Rudy Vandeputte (Archi2) werkten we verschillende scenario’s uit. Zo maakten we onder meer een handboek voor het architectuurontwerp, materialisatie, bouwvolumes en ruimtelijke kwaliteit.

Binnen de beperking van de tijdelijkheid en mogelijke uitbreidingsplannen werden scenario’s voorgesteld voor een aantrekkelijke inrichting van het industriële landschap als parkeerzone en ecologische buffer.

bliq_maxwan_driespoort_deinze_gebouw

Driespoort werd 2 november 2015 geopend. Meer informatie www.driespoort.be