Onderzoeksinstituut Scheveningse vissershaven – nominatie Archiprix

bliq_scheveningen_vissershaven_aquacultuur__visafslagweg
De Visafslag is een bijzondere plek voor Scheveningen, niet vanwege de hoogstaande architectuur, maar om de sfeer van traditie, ambacht en visserij. Uitgangspunt van dit project is dan ook niet om de oude industrie af te breken en te vervangen door iets nieuws, maar om juist een toevoeging te ontwerpen. Het Huis van de Blauwe Revolutie is een onderzoeksinstituut voor aquacultuur dat wordt ingezet als strategisch element in de transitie van de Scheveningse vissershaven naar een kennishaven.

bliq_scheveningen_vissershaven_aquacultuur__zeezicht

bliq_scheveningen_vissershaven_aquacultuur_grafieken

Het laat zien hoe de herwaardering van dit industrieterrein op verschillende schaalniveau’ s kan plaatsvinden, met groot respect voor de eigenheid en historie van de plek. Daarbij staat het onderzoeksinstituut voor aquacultuur centraal. Het is een broedplaats waar netwerken van onderzoek, marktpartijen, politiek en creativiteit op het gebied van aquacultuur elkaar kruisen.

bliq_scheveningen_vissershaven_aquacultuur__geveltekening

Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp is de strategische fasering van de gebiedstransformatie. Het instituut voor aquacultuur werkt daarbij als incubator. Met de transformatie van productiehaven naar kennishaven kan de Scheveningse haven een van de eerste volledige eco-effectieve bedrijvenzones in Nederland worden en een aantrekkingspool voor internationale investeerders in technologieën van de toekomst.

Het project is genomineerd voor de Archiprix 2011.

bliq_scheveningen_vissershaven_aquacultuur__visplein

bliq_scheveningen_vissershaven_aquacultuur__overzicht

Het gebouw van het onderzoekscentrum is opgevat als een verzameling klimatologische condities. De binnen- en buitengevel worden feitelijk van elkaar losgetrokken. Hierdoor ontstaat een tussenklimaat dat als buffer kan dienen om extreme omstandigheden te nuanceren. Door het gebruik van plaatselijk geconditioneerde ruimtes wordt het energieverbruik voor verwarming en koeling beperkt tot de ruimtes waar deze echt noodzakelijk zijn. Naar gelang de omstandigheden van het buitenklimaat kan het overschot aan warmte of koude worden opgeslagen in de bodem, of direct worden hergebruikt volgens het principe van betonkernactivering. Dit systeem is tevens toepasbaar voor nachtkoeling waarbij het totale gebouw wordt ‘opengezet’ en zich kan volzuigen met gezonde koele zeelucht, zodat in de zomer binnen één dag een aangenaam binnenklimaat wordt verkregen.

bliq_scheveningen_vissershaven_aquacultuur__visforum

bliq_scheveningen_vissershaven_aquacultuur_schetsbliq_scheveningen_vissershaven_aquacultuur_isometrie

C:Documents and SettingsolveMijn documentenafstuderenAFSTUD