olivier vet architect

(Rotterdam, 1974) is opgeleid tot architect en interieurarchitect aan de Fontys academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg en het Henry van de Velde instituut in Antwerpen.

Van 2011 tot 2014 werkte ik als projectleider-ontwerper bij Maxwan Architects and Urbanists in Rotterdam aan een retailcomplex en een aantal herbestemmingen waaronder Kurzareal in Schwaebisch Hall, de herinrichting van het Vito-Electrabel terrein in Mol, en de transformatie van het Polaroid terrein in Enschede. Tevens was ik projectleider voor de heraanleg van de nieuwe winkelas in het centrum van Mechelen.

Daarvoor was ik ruimtelijk ontwerper bij onder meer Crepain Binst Architecture en Bureau Omgeving in Antwerpen.

Als deel van het ontwerpteam van Studio Bliq ben ik betrokken bij het onderzoek ‘De analoge winkelstad in tijden van digitale euforie’, een studie naar de impact van smart retail op de kwaliteit van binnenstedelijke openbare ruimte. Dit onderzoek wordt gefinancierd vanuit het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Enkele grootschalige projecten waar ik aan heb gewerkt:

Centrumas Mechelen,  2012-2014
@Maxwan architects + urbanists
Ontwerp en realisatie van de herinrichting van de stadsas Station –
Grote Markt in Mechelen (BE). Dit project kwam mede tot stand door een intensief participatietraject met bewoners, handelaars en investeerders. In samenwerking met Antea group. In opdracht van de stad Mechelen.

Balmatt/Electrabel site VITO huisvesting Mol, 2012 – 2014
@Maxwan architects + urbanists
Transformatie van 6 ha industrieel gebied. Een ontwerp waarin gebouw, publieke ruimtes en landschap zijn verweven. De kwaliteiten van VITO als hoogwaardig onderzoeksinstituut op het gebied van ecologie en technologie worden hierin gereflecteerd.
In opdracht van VITO België.

Colle Deinze  2011 –
@Maxwan architects + urbanists
Een binnenstedelijk, grotere schaal winkelcomplex. Architectonisch ontwerp + ontwerp openbare ruimte, passend binnen de architectonische ambitie als stadsvernieuwingsproject. In samenwerking met ARCHI2.
In opdracht van de Kortrijkse Toren.

Green Bridge Appartementen, Willebroek, 2008-2011
@Omgeving
Opmaak van de stedenbouwkundige krijtlijnen, gebouwontwerp en uitvoering van een nieuwbouwcomplex met 54 appartementen, ondergrondse parkeergarage en drie commerciële ruimten. Er is veel zorg besteed aan principes als ‘levenslang wonen’, integrale toegankelijkheid en een duurzaam concept voor gebouw en technische installaties.
In opdracht van Van Roey project.

Voor een overzicht van alle projecten, zie de projectenlijst